Bra att känna till om man behöver en arborist

Har du ett träd som är för stort i din trädgård? Behöver du fälla det? Då bör du veta att man som lekman inte ska ta bort det på egen hand. Man vet inte åt vilket håll man bör fälla det, gör man vinkeln fel när man hugger det med yxan kan det falla åt fel håll, eller så har man räknat fel och trädet är längre än vad man trott och det faller på din bil, hus eller skadar någon. Det finns folk som har huggit sig i benet och ännu värre när man gör något som man inte klarar av egentligen. Därför är det bättre att anlita en arborist, som gör det på rätt sätt, som gör det snabbt. Efteråt gäller det att kunna ta bort stubben och resten av trädet.

Det kan en arborist göra för dig

Att anlita en arborist är heller ingen dum idé och samtidigt kunna få bra råd om resten av trädgården. Du kanske kan utnyttja den bättre genom att få bra idéer för vad du kan göra. Du kan få råd om dina buskar, blommor eller var i trädgården som du kan göra ett eget uterum. Beroende på skuggor och ljus, väderstreck och vad du önskar av uterummet kan placeringen vara vital för hur mycket du använder dig av uterummet.

Du kan även fråga arboristen om vilka träd som passar i din trädgård. En arborist är nämligen specialist på trädsorter, och avd de olika träden behöver för slags miljö för att trivas. En Magnolia vill ha värme och stå i lä, liksom syrenen. Det är egentligen bara tallar och granar som står ut med kallt väder och kyligt klimat. De flesta fruktträd vill ha goda växtvillkor och god jordmån för att bära frukt.

En arborist kan även tala om vilka blommor som du kan kombinera med de olika träden. Vill du odla en mistel, krävs ett träd där misteln kan växa, liksom en murgröna, som gärna vill ha ett lövträd som den kan slingra sig kring.

Våra unga kan nästan inget om växtlighet 

Vår generations unga kan nästan ingenting om växtlighet. De skulle inte kunna känna igen en åker med vete, råg eller havre. Inte heller skulle de kunna namnge de vanligaste löv- och barrträd i våra skogar. Just därför är arborister allt viktigare eftersom ingen riktigt lär sig de olika trädslagen och hur de växer. Så behöver du råd och tips av en arborist, ska du läsa mer om en arborist som arbetar med trädfällning i Stockholm.

25 Nov 2018