Avloppsrensning i Stockholm – undvik läckage

Om diskhon behöver lång tid för att tömmas, kan det vara ett tecken på att avloppet inte mår bra. Kontakta en firma som gör avloppsrensning i Stockholm.

Du är ansvarig ett fastighetsbolag som har ett bestånd med hyreslägenheter. Flera av fastigheterna är byggda i mitten av 1900-talet. Genom fastighetsbranschens upp och nedgångar har beståndet haft ett stort antal ägare. Underhållet har därmed kommit att bli eftersatt.

Att negligera de delar i en fastighet som inte syns, är ingen bra strategi vid förvaltning av hus. Och visst kan det vara lockande att bortse från avloppssystemets status. Men nu har problem dykt upp som du måste ta hand om. Klagomålen från hyresgästerna är många. Vattnet i diskhoar rinner ut långsamt och dessutom börjar det lukta illa från golvbrunnar i badrummen.

Avloppsrensning i Stockholm – inspektion och åtgärder

Du är rädd för att situationen med avloppen kan leda till läckage. Sådant kostar pengar och du vet inte om försäkringen täcker eventuella skador fullt ut. Ett annat scenario är att relining och stambyte kan bli nödvändigt att genomföra. För att reda ut läget kontaktar du en firma som sysslar med att rensa avlopp i Stockholm. Den första åtgärden blir att uppdra åt firman att inspektera avloppen.

Inspektionen görs med hjälp av specialkamera. Du får ett dokument över vilka skador, proppar och annat som finns i rören. Som förväntat finns det flera proppar, men skadorna på rören är rätt begränsade och rören går att bytas ut. Efter att skadorna är reparerade ger du firman i uppdrag att spola rören med högtryck.

12 Feb 2023