AV-teknik framtidens plattform

Under pandemin har man i samhället lärt sig ha möten och utbildningar online. Vill man som företagare vara med på tåget tar man hjälp med viktig AV-teknik.

Företaget hade utökats med två kontor. Dessa låg inte på samma ort utan på tre olika. Detta innebar att det blev en hel del möten. Dels för att starta upp och ge de nya anställda på kontoren utbildning och stöttning. Sen var det även månadsmöten där alla kontor var med och byttes av som mötesansvariga.

Anders som var mannen bakom aktiebolaget insåg ganska snart att det inte skulle hålla i längden. Resorna tog för mycket tid och kostade pengar i traktamenten och förlorad arbetstid. Under pandemin hade de bara haft ett kontor och allt hade varit enkelt. Men det som Anders tagit med sig från tiden var ändå alla möten online.

AV-teknik – den perfekta lösningen

Av en slump kom han i kontakt med en person som arbetade inom AV-teknik, ett ord som han inte var bekant med. Han fick veta att det var en förkortning för audiovisuell och innebar tekniska lösningar och hjälpmedel. Som att exempelvis hålla möten online. Med andra ord ett sätt att hålla kontakt och samtidigt slippa resorna.

Anders blev intresserad och frågade om Krister, som personen hette, kunde tänka sig att hjälpa honom att sätta upp ett system som gjorde det enkelt att ha kontakt både via möten och på andra sätt online. De bokade in en dag då de kunde sätta sig ner för att se vad som behövdes i Anders företag. Allt för att hitta den bästa lösningen. Mer om AV-teknik kan du hitta på denna sida: https://avs.se/ 

9 Jan 2023