Att arbeta med säkerhet

En säkerhetskonsult kan arbeta inom olika områden. Men man skulle kunna säga att en säkerhetskonsult är en person som jobbar med säkerhetsfrågor för både företag och privatpersoner.

Idag erbjuds fler och fler tjänster inom just säkerhet. I många fall för att kriminaliteten har ökat, men förutom det har den även blivit mera kvalificerad. Bovarna har helt enkelt blivit smartare. En hel del brott sker i det fördolda och via nätet. Skurkarna är därför svårare att hitta. Men förutom att hindra brott från att hända så anlitas dessa konsulter av företag för att utbilda personalen.

De får lära sig vilka scenarier som finns, vad som skulle kunna hända på just deras arbetsplats och hur man bäst agerar under stressen som blir. Ju mer man tränat inför ett scenario desto effektivare kan man agera och på så sätt förhoppningsvis förbättra situationen för de anställda och eventuella kunder.

Vad man kanske inte visste.

Även om större delen av verksamheten handlar om skyddsverksamhet av den mera påtagliga sorten så erbjuder företagen även andra tjänster. En av dem kan vara bakgrundskontroller. Det kan vara allt från att undersöka om en person som eventuellt ska rekryteras till ett företag är den person som hen säger sig vara. De kontrollerar uppgifter i ett cv, tittar på uppgifter från skattemyndigheterna och andra instanser. Det kan även gälla en potentiell businesspartner som man vill kolla upp lite extra. Säkerhetsbolagen gör ibland också riskanalyser för företag.

De gör olika kontroller av hur företaget skulle klara sig i kris och så vidare. En annan viktig tjänst är Pen-test. Det är ett test där man kollar luckor och svagheter i företagets säkerhet på nätet, samt kollar hårdvara och mjukvara.

Mångsidiga företag Som vi sett har säkerhetsföretagen många olika sidor av sina säkerhetstjänster. Både direkt genom att besöka företagen och leda utbildningar. Men de kontrollerar även sådant som säkerhet via nätet, säkerhet vid rekrytering av viktiga poster med mera. En annan tjänst som är väldigt påtaglig och som de flesta människor skulle kunna möta är när företagen kommer ut på olycksplatser eller där det har skett en traumatisk händelse. Då kan de kopplas in för att ge emotionellt krisstöd. De har ofta läkare och psykologer i sitt nätverk som hjälper till vid behov.

Har man ett företag där det skulle kunna finnas en hotbild bör man alltså hyra in ett säkerhetsbolag för att förbereda personalen. Då kan de inblandade känna sig förberedda på om något skulle hända.

19 Aug 2020