Arbetstillstånd – få hjälp med ansökan hos Migrationsverket

Arbetstillstånd är obligatoriskt för icke svenska medborgare som vill arbeta i Sverige. Det finns fördelar med att ta hjälp med ansökan hos Migrationsverket.

För att få börja arbeta i Sverige utan att vara svensk medborgare krävs generellt ett arbetstillstånd. Detta söker du från Migrationsverket. Det kan vara en relativt komplicerad process. Särskilt du som inte pratar svenska kan behöva hjälp med ansökningsprocessen.

Du kan få hjälp med arbetstillstånd från en advokat. De advokater som erbjuder denna hjälp skriver ofta ut det på sina hemsidor. Du måste inte ha en advokat för att ansöka om arbetstillstånd från Migrationsverket. Däremot kan det kännas som en trygghet att ha juridiskt stöd bakom dig.

Arbetstillstånd för dig som vill arbeta i Sverige

Att man behöver arbetstillstånd i Sverige är inte nytt. Så har det varit i många år. Det är också vanligt att länder har någon typ av reglering för arbete av personer som inte är medborgare i landet. Det kan dock upplevas som en svårighet för den som är nyss invandrad till Sverige, att inte kunna börja jobba med en gång.

Det kan ta upp till ett år att få ett arbetstillstånd godkänt. Om du har möjlighet är det alltså värt att påbörja ansökningsprocessen med en gång. Det kan gå snabbare att få din ansökan behandlad om du har rätt hjälp. Det är viktigt att lämna in alla dokument samtidigt för att slippa komplettera. Att behöva skicka in ansökan på nytt innebär att det kommer ta extra lång tid att få besked.

9 Feb 2023