Arbetsmarknaden för frisörer i Uppsala jämfört med resten av landet

Är du Uppsalabo och fundehår, frisyrrar på att sadla om eller vilken utbildning du ska välja? Ett yrke som lockar många är frisörer. I hela Sverige finns ungefär 7 000 anställda frisörer, där ungefär en tiondel är män och resterande är kvinnor, enligt Arbetsförmedlingen. Exakt hur många som är anställda i Uppsala framgår inte av myndighetens siffror, men däremot kan vi se att arbetsmarknaden anses vara i balans. Det finns alltså ungefär lika många frisörer som det finns efterfrågan.

Här är en av de bästa frisörerna Uppsala för tillfället: Hair Studio. 

För den som planerar att ge sig in i yrket är konkurrensen bra att känna till. Hade konkurrensen bedömts vara i balans på ett års sikt, men vara mycket hård på fem års sikt – ja, då kanske det passar bättre att jobba med något annat. Detta såvida man inte brinner för att bli frisör, givetvis. I sådana fall kan det vara värt att försöka ändå.

Skillnader mellan kommuner i länet

Tilläggas bör att konkurrensen ser olika ut i olika delar av Uppsala län. Kort sagt kan man säga att det råder mindre konkurrens om jobben i länets nordligare delar, och det här gäller på ett års sikt. För olika kommuner finns inga prognoser för hur det kan komma att se ut om fem års sikt, vilket ju finns för olika län. I kommuner som Uppsala, som ju är den mest befolkade, bedömer man att det råder balans på arbetsmarknaden. Samma prognos gör Arbetsförmedlingen för länets sydligare delar, där bland annat Knivsta och Enköping finns.

Så här ser det ut i detalj:

Kommuner i Uppsala med liten konkurrens om jobben:

 • Heby

 • Tierp

 • Östhammar

 • Älvkarleby

Kommuner i Uppsala där arbetsmarknaden för frisörer bedöms vara i balans:

 • Uppsala

 • Knivsta

 • Håbo

 • Enköping

Kanske kan det alltså vara så att den som inte lyckas hitta jobb i centrala eller södra delarna av länet, mycket väl kan lyckas göra det i länets nordligare delar.

Jämfört med andra län

När vi jämför Uppsala med andra län i landet får arbetsmarknaden anses vara en av de bättre för frisörer. Visserligen har en majoritet av länen ungefär liknande förhållanden – men det finns också ett par områden där det är hård konkurrens om jobben. Merparten av dessa län ligger i Syd- och Mellansverige. Norr om Örebro finns det inte ett enda län där det anses råda hård konkurrens om jobben.

Närmare bestämt är det fyra län där konkurrensen om jobben är hård. Dessa är som följer:

 • Östergötlands län

 • Kalmar län

 • Jönköpings län

 • Skåne län

Det här är alltså bedömningar av länen som helhet. När vi tittar på respektive län för sig kan det finns en del skillnader. Ett exempel värt att uppmärksamma är Malmö, där det råder liten konkurrens om jobben. I samtliga omringande kommuner (Vellinge, Burlöv, Staffanstorp och Svedala är dock konkurrensen hård. I den hela nordöstra delen av Skåne län med kommuner som Hässleholm och Kristianstad, anses arbetsmarknaden vara i balans.

Den som bor i Skåne kan alltså, teoretiskt, flytta några kommuner bort och ha mycket lättare att få ett jobb som frisör.

Riktigt så stora skillnader finns det inte i Uppsala.

8 Oct 2018