Är tandimplantat ett bättre alternativ?

En mardröm för många är att inte få behålla sina ordinarie tänder genom hela livet. Det kan man nämligen inte ta för givet. Dels så spelar den egna livsstilen - vad man äter, om man borstar tänderna, besöker tandläkare, avstår från cigaretter och så vidare - roll, dels genetiken, dels så finns det olycksrisker att ta hänsyn till och dels så kan sjukdomar samt medicinering påverka tandstatusen.

Att tappa sina tänder är ett hårt slag, men det är emellertid idag inte att anse som en renodlad katastrof. Idag finns det bättre möjligheter att leva ett normalt liv - även utan tänder. Detta tack vare utvecklingen för ersättningar och här ska vi fokusera på i synnerhet ett alternativ som många väljer: tandimplantat.

Förr så hade man vid tandlossning ett alternativ och ett alternativ endast: man fick tandproteser (löständer) insatta. Dessa fungerade, men var långt ifrån optimala. De kunde glappa, de kunde försvåra talet, de var svåra att tugga med och de krävde en speciell skötsel (att ta ut dem varje natt och rengöra dem separat).

Till detta ska även adderas att de syntes. Man fick vänja sig vid att folk i omgivningen såg att det var tandproteser och inte de ordinarie tänderna man visade upp då man log. Vi ska säga att tandproteser fortfarande är ett gångbart alternativ - och betydligt bättre än förr - för många. Utvecklingen har tagit stora steg även inom det området; idag så fungerar de bättre på alla sätt och vis.

Tandimplantat ger dig riktiga tänder

Om man jämför tandproteser med tandimplantat dock så finns en tydlig skillnad. Tandimplantat fungera som vanliga tänder. Detta då de har all möjlighet i världen att växa ihop med resten av kroppen. För att förklara detta så måste vi gå igenom själva principen. Att sätta fast tandimplantat sker i omgångar. Det första steget är att fästa skruvar i käkbenet. Dessa skruvar är tillverkade av titan - samma ämne som används vid andra operationer (knän, axlar, höfter) - och det ämnet tas ofta upp och välkomnas av kroppen.

Steg två innebär att man i dessa skruvar fäster provisoriska kronor som kommer att fungera som tänder. Dessa kommer att användas under den tid som det tar för de nya kronorna att tillverkas. Kronor som tillverkas efter varje patient och dennes egna unika tänder och munhåla. Det innebär att ett tandimplantat kan anpassas fullt ut - form, färg, storlek, yta - mot en ordinarie tand.

Naturligtvis så är detta en fördel - både estetiskt och funktionellt. Här är det givet att säga följande: har du ett val att göra mellan tandimplantat och tandproteser så rekommenderar vi definitivt tandimplantat då fördelarna med dessa är klart större.

Valet är inte för alla

Det som man måste ta hänsyn till är att alla inte har möjlighet till att få tandimplantat insatta. Dels så är det en ekonomisk fråga. Tandimplantat är dyrare än vad tandproteser är och har man inte de ekonomiska musklerna så kan det bli tufft - särskilt om det handlar om flera tänder som ska ersättas. Vi ska dock säga att många tandläkare sätter ihop generösa och skräddarsydda avbetalningsplaner. De underlättar definitivt.

Tandimplantat är dessutom en rent fysisk fråga. För att dessa ska fästa och sitta kvar så krävs det rätt fysik. I synnerhet i käkbenet. Många som tappat sina tänder har gjort det som en följd av att käken tappat i styrka. Där blir det svårt att fästa tandimplantat - även om det finns en möjlighet att transplantera benmärg från ett annat område på kroppen. Då får man räkna med att det tar lång tid från start till mål också. Livsstil påverkar också. Rökning gör käken rejält försvagad och därför så bedöms också rökare som sämre kandidater. Att sluta röka är ett absolut måste för att kunna få tandimplantat inopererade.

10 Sep 2018