Anmäl alltid våldtäkt i Göteborg

Skulle man bli utsatt för våldtäkt i Göteborg ska man alltid anmäla det till polisen. Ta hjälp av en vän eller familjemedlem för att få stöd i situationen.

En våldtäkt är ett sexuellt övergrepp som man inte ens önskar sin värsta fiende. Har man, eller en vän, råkat ut för en våldtäkt finns det många saker man kan göra. Som vän är det att bry sig om och finnas där. Offret behöver prata om och om igen. Det kan ske med hjälp av familj och vänner eller mer professionella psykologer.

Det finns alltid hjälp att få, men det kan vara svårt att ta emot. Andra saker man kan göra för offret är att se till att personen får mat i sig för att få energi. Det handlar inte om trerättersmiddag, ibland kan det vara så enkelt som en varma koppen.

Våldtäkt i Göteborg kan bevisas genom DNA

Oavsett vem det är som råkar ut för våldtäkt så talar tyvärr statistiken för att det sker flertalet våldtäktsfall i Göteborg per år. Därför är det också viktigt att det kommer till polisens kännedom genom att man anmäler våldtäkten. Då säkrar de olika spår, bland annat DNA.

Det finns några fall i Göteborg där DNA-bevisningen faktiskt kommit till nytta. I ett fall kunde våldtäktsmannen bindas till våldtäkten 13 år senare genom ett annat fall. Att förövaren ska få sitt straff, det önskar alla. Det som de flesta önskar är dock att den, som blivit utsatt för brott, kan komma vidare i sitt liv och få må bra.

14 Jan 2023