Allt du bör veta om advokatbyråer

Många advokater arbetar på advokatbyråer där de hanterar varierande rättsfall. De flesta är specialiserade, så en advokatbyrå kan täcka ett flertal juridiska kompetensområden.

För att kunna arbeta som advokat på en advokatbyrå i Stockholm eller någon annan stad ska man först och främst ha en avslutad advokatutbildning. Dess längd är 5 år och följs av praktik. Advokat är en skyddad titel vilket betyder att den måste godkännas av Svenska Advokatsamfundet.

Advokater har samma grundutbildning som avslutas i en specialisering inom utvalt område. Därför kan det på en advokatbyrå finnas experter inom allt från familjerätt till arbets-, eller handelsrätt. Fördelen är att ett brett team med många och varierande kunskaper ger advokatbyrån chansen till att kunna ta sig an olika fall. Sveriges storstäder som Stockholm, Malmö och Göteborg erbjuder möjligheten att välja mellan fler advokatbyråer jämfört med mindre orter.

Olika kompetensområden

Som det nämndes tidigare kan en advokatbyrå samla olika kompetenser. Dessa är de vanligaste:

  • Handelsrätt – behandlar fall med affärsrätt
  • Brottmål – brottsfall såsom skadegörelse eller stöld m.fl.
  • Asylrätt – omfattar mänskliga rättigheter men även invandrares rätt att få stanna i Sverige
  • Arbetsrätt – inkluderar rättsfall rörande arbetskonflikter och andra former av arbetsfrågor
  • Familjerätt - sammansätter äktenskapsförord och testamente, arbetar med skilsmässor och avtal inom umgängesrätt
  • Miljörätt - miljöfrågor för privata och offentliga sektorn

Det finns advokater som bedriver allmän praktik som täcker ett stort spektrum av juridiska fall. Men ifall ens behov kräver särskilda kunskaper eller kompetenser rekommenderas det att man söker sig till en advokatbyrå specialiserad inom just det området.

Arvodet kan variera

Något typiskt för advokatyrket är att arvodet kan variera yrkesmän och advokatbyråer emellan. Stor roll spelar också vilken typ av fall advokaten anlitas för. Vissa advokater vars praktiker är stora och ryktet gott kan ta lite mer betalt jämfört med en kollega som precis påbörjat sin karriär. Inget konstigt i det. Små skillnader förekommer orter emellan. Storstäderna är platsen där många advokatbyråer erbjuder sina tjänster och i viss mån kan detta även påverka arvodet.

Sist men inte minst spelar det roll vilken typ av fall juristen tar sig an, men även hur lång tid det beräknas ta. De flesta advokater fastställer sitt arvode genom att räkna på aktuell tidsåtgång för fallet. Om du behöver hjälp och söker dig till en advokatbyrå kan du fråga vad kostnaden kommer att hamna på. En preliminär beräkning bör fungera som en bra vägledning i det fallet.

29 Sep 2020