Är mitt företag redo för en kontorsflytt i Stockholm?

Driver man ett företag i Stockholm så ställs man alltid någon gång inför utmaningen att byta lokaler. Förhoppningsvis sker denna kontorsflytt av anledningen att det gått så bra så att man är tvungen att skaffa sig något större, men det kan även vara tvärtom – att firman går så dåligt så att man måste byta till en mindre, billigare lokal. Det här är alltså lite av en vardag för företag verksamma i Stockholm – en kontorsflytt innebär inte längre någon stor affär för de anställda utan är något som sker på relativt regelbunden basis.

Naturligtvis är det ju alltid roligare om en kontorsflytt sker på grund av en expansion men ibland kan även ett byte till en mindre lokal innebära att företaget blir mer effektivt och på hugget för att liksom visa att nästa byta ska ske till en större lokal. En annan faktor som i Stockholm gör att en kontorsflytt sker mer frekvent än i andra delar av landet är att hyrorna höjs och sänks med jämna mellanrum – något som alltså medför att företag blir alltmer benägna att söka sig till nya lokaler i jakt på billigare hyra. Detta är ju också helt naturligt, man vill ju betala så lite som möjligt för den lokal man hyr så att man istället kan lägga sina omkostnader på viktigare saker sätt ur företagets synvinkel.

Kontorsflytt en rutinsak i Stockholm

Att genomföra en kontorsflytt i Stockholm är alltså ingen stor sak utan något som man med åren blir ganska van vid – i mindre städer kan exempelvis ett byte av kontorslokaler innebära stress för de anställda och sätta onödiga griller i huvudet på dessa. Frågor som: har vi råd? Kommer jag att få sparken? Går det dåligt för mitt företag osv, dyker upp på ett helt annat sätt hos anställda i exempelvis Härnösand än vad det gör i Stockholm där man mest rycker på axlarna och gäspar åt ett besked gällande en kontorsflytt. Därför är också ett företag i Stockholm kanske mer flexibla med sin utrustning än vad konkurrenter i övriga delar av landet är – man jobbar mer med bärbara saker, inte så mycket möbler och jobbar i högre grad hemifrån. Man är helt enkelt beredd och redo för en kontorsflytt på ett annat sätt som anställd i Stockholm än vad man är i resten av landet.

Men hur vet man då att det är dags att genomföra en kontorsflytt i Stockholm? Jo, det finns vissa saker som tyder på att en sådan är i görningen och ett är att hålla koll på företagets bokslut. Går det för bra eller för dåligt – ja, då kan man nästan som anställd på en firma i Stockholm göra sig redo på att man kommer ställas inför en kontorsflytt, antingen till en större lokal eller till en mindre beroende på vad bokslutet säger. Det bästa – om man nu trivs på sitt kontor – är alltså att företaget går plus-minus-noll hela tiden så att man slipper kontorsflytt i Stockholm. Men hur roligt är egentligen det?

Läs vidare om kontorsflytt här: https://www.kontorsflyttstockholm.com/

24 Jan 2022