HEDVIG & JAG

Sida 3

Fler borde se över sina hemlås

3 jun 2019

Det är alltmer hopplöst med bostadslarm som var och varannan har där hemma. Inbrottstjuvarna är numera så förslagna att de inte bryr sig om att det tjuter och går an där de har tänkt sig bryta sig in och stjäla både det ena och det andra. De har "is i magen" och går lugnt in, trots larmet som går på, och tar det som de vill ha. De behöver ju inte oroa sig över att bli påkmomna, då det vet att det tar ungefär 10 minuter för ett vaktbolag att komma över och köra bort tjuvarna. Under de 10 minuterna hinner tjuvarna ta det som de vill ha i lugn och ro. 

Så vad är poängen med larm?

Det verkar ju hindra tjuvarna att det finns ett larm som går igång när de bryter sig in. Om man vill se det positiva på det är väl det i så fall att det hindrar tjuvarna från att ta ännu mer. Om det vet att de har 10 minuter på sig att ta med, gör det väl att de inte tar mer än vad de kan bära under de 10 minuterna i alla fall. Om man inte vill att tjuvarna tar mer än vad de hinner på 10 minuter, så bör man se över sitt lås, och inte bara förlita sig på sitt larm. Även om larmet är kopplat till ett väktarbolag. Det första som väktar bolaget gör, är att ringa dig. När de väl har fått tag i dig och säkerställt att det inte är någon som har råkat få igång larmet av misstag, tar de sig dit. Det är därför det alltid tar 10 minuter innan de är på plats.

Se över låset i Vällingby

Bor du i Vällingby och behöver se över ditt lås? Anlita en låssmed som har lång erfarenhet och som enkelt och snabbt kan uppgradera ditt lås. Det kanske är länge sedan som du har bytt lås och det kanske är länge sedan du såg över det. Det har hänt mycket både vad gäller lås och dörrar som har blivit säkrare med de senaste innovationerna. Det finns så gott som inbrottssäkra lås och säkerhetsdörrar som är omöjliga att bryta upp. Särskilt viktigt är detta när det kommer till altandörrar. Alltför många har osäkra altandörrar. Det är som om de flesta tänker att en inbrottstjuv alltid kommer in via huvudingången, men inte någon annan väg, men så är det ju inte. Läs mer här om hur du kan byta lås från en låssmed i Välllingby: låssmedvällingby.nu.

Massagolv – miljövänligt?

23 maj 2019

Massagolv är mångsidigt. Dess egenskaper kan i hög grad anpassas för de önskemål och krav som uppdragsgivaren har. Beroende på vilka komponenter man använder sig av, kan det dessutom vara riktigt prisvärt. Det kan användas till en tung industrilokal i Stockholm, eller en offentlig lokal ute på landsbygden, till exempel.

Men är det miljövänligt? Vid golvläggningen ställs höga krav på säkerhet, då en del komponenter kan vara skadliga för hälsan. Vid första anblicken tycks detta inte verka som något vidare miljövänligt golv – men det finns faktiskt fördelar med det.

Massagolv är känt för att vara slitstarkt och beständigt. Det här är två egenskaper som är bra när man talar om miljö. Ett slitstarkt och beständigt golv har en lång livslängd (även om det tjänar som ett industrigolv i Stockholm till exempel), vilket gör att det knappast behöver bytas med särskilt med jämna mellanrum.

Inga stora krav på underhåll

Den höga slitstyrkan och beständigheten innebär också att kraven på underhåll och reparationer är få. Visst kan det belasta klimatet vid tillverkningen av det som massagolvet består av, men när det väl ligger – så ligger det. Jämför med till exempel trägolv, som behöver slipningar, behandlingar, reparationer och tätare byten. Nu kan de två golvtyperna visserligen inte jämföras, då trägolv knappast är lämpligt som golv i en tung industri i Stockholm, till exempel. Det är också ett naturligt material som är nedbrytbart och som tillverkas av förnybara resurser.

För massagolv är inte biomassagolvlogiskt nedbrytbara, som trägolv är. Inte heller kan de smältas ned eller formas om till andra material när de väl byts ut. Det här är två egenskaper som knappast är bra ur en miljösynpunkt.

Det finns förvisso ett användningsområde när golvet rivs ut – och det är som fyllnadsmassa eller fyllnadsmaterial inom industrin. Men det här användningsområdet är kanske inte det största.

Trots nackdelarna som nämns ovan, är det många som anser att massagolv är ett bra val ur miljösynpunkt. När det ställs höga krav på flexibilitet, slitstyrka och beständighet är naturliga material sällan ett lika aktuellt alternativ. Inte heller påverkar massagolven miljön när golvet väl har lagts. Värt att nämna är också att golvtypen är betydligt mer lättstädat än andra, tack vare den fogfria ytan. Det här gör att lika mycket kemikalier inte behöver användas, vilket kan ha en positiv effekt på miljön. Om man därtill använder skonsamma medel, så minimeras miljöpåverkan ytterligare.

Olika typer av massagolv

Som nämnt lite högre upp i texten finns det en rad varianter av massagolv på marknaden idag, och varianterna kan skilja sig rätt rejält åt. Det här gör att det är svårt att säga att ”massagolv” är mer eller mindre miljövänligt, eftersom det finns så många typer. Klart är att det finns massor som är betydligt mer miljövänliga än andra.

Den som vill sikta på ett miljövänligt golv kan titta på cementmassa. Det når upp till många av de mekaniska krav som traditionell härdplast gör, och är avsevärt mer miljövänlig. Det finns flera produkter på marknaden som görs på cementmassa – tala med din golvspecialist för att jämföra dem. Vi rekommenderar stockholmsfogfria.se/.

 

Gator som håller i evighet (nästan)

22 maj 2019

Har du någon gång följt några arkitekter som har som sin arbetsuppgift att gräva upp gamla civilisationer och analysera och återskapa de gamla samhällena? Det är helt enkelt otroligt hur mycket man kan gräva upp och tolka det som man gräver upp, och som kan lära oss som lever i modern tid, vad vi kan lära oss om historien. Egentligen spelar det ingen roll om man ställer en käpp upprätt, eller murar en mur; vi har sett att allt man göra på jorden, kan grävas upp senare och undgår inte vetenskapen. Bygger man så bara en liten gränd, kommer de att bevaras för efterkommande generationer. Vi har ju sett att vetenskapsmännen (och kvinnorna) har kunnat återskapa gamla civilisationer, och även tider innan det blev civilisationer. 

En gata kommer att bestå

Bara det att man sätter ihop stenar som bildar en gata, kommer troligen att bestå i evighet. Sten förmultnar ju inte. Även om jorden höjer sig flera kilometer över den gamla gatan, efter att man har anlagt den, kommer den att bestå, så länge stenarna finns kvar. Så vill man bevara en gata bör man lägga den med stenar. Särskilt kullerstenar kommer att bestå och är dessutom så vackra. Varför har vi inte alla gator lagda med gatustenar? De håller nämligen bra mycket längre än de asfalterade gator som vi har i de flesta storstäder i Europa. En gata som är lagd med gatustenar kommer att hålla i så många fler år.

På samma sätt är det med trädgårdar

Vill man att ens hus och trädgård ska bestå för eftervärlden bör man även lägga natursten i den egna trädgården. Planerar man den och bestämmer sig för stensättning, får man en hållbar trädgård som står emot väder och vind. Vill man att trädgården ska stå emot stormar, orkaner, vattensvämningar bör man planera den noggrant. Då bör man alltid grunda med en murar, diken eller rabatter som man först gräver ut, sedan fyller med olika sediment och stenar. Man kan fylla de olika sektionerna i trädgården med naturväv, man kan mura olika sektioner, lägga stenar som gör att de olika delarna i trädgården behåller sina olika sektioner. Vill man till exempel kunna odla i någon del av trädgården kan det vara bästa sättet att hålla mot ogräs, att man har delat av trädgården och lägga på en naturväv närmast plantorna så att ogräset inte får en chans att ta över den näringsrika matjorden, så att plantorna får så mycket näring, vatten och ljus som möjligt. Ta då kontakt med en stensättare så kommer du att få en fin trädgård.

Vet mer om åderbråck

14 maj 2019

Åderbråck är vanligt bland befolkningen. Det är inget ovanligt problem och det finns olika metoder för att behandla det. En modern variant är att i första hand göra en ultraljudsundersökning för att ställa rätt diagnos. För själva behandlingen kan man, vid större åderbråck, använda sig av en värmebehandling (ultraljudsledd) med en radiofrekvenskateter.

Men det är inte alltid detta krävs. Ibland kan det räcka att helt sonika täppa igen vidgade kärl med skum. Skummet fungerar som ett slags lim och råder bot på problemen ganska snabbt. Det är dock inte helt ovanligt att ovanstående behandlingar används i kombination med varandra.

Det är ärftligt

Många känner kanske inte till det, men åderbråck är ärftligt. I korthet innebär tillståndet att en ådra har blivit utvidgad till en grad som inte är normal. För den som drabbas innebär det inte bara praktiska hinder, utan även estetiska. Att svullnar upp i ben och fötter och att man har en trötthetskänsla är vanliga problem som åderbråck kan föra med sig.

Det här blir särskilt tydligt i vissa situationer, till exempel när det är varmt och man har stått upp en längre tid. Som nämnt ovan är det något ärftligt. Om du är kvinna är sannolikheten högre (fyra gånger högre, närmare bestämt) att du drabbas jämfört med om du är en man. Inte sällan framträder tillståndet efter en graviditet och hos dem som står och går mycket i sitt arbete. Det försvinner inte av sig självt med tiden, utan behöver behandlas för den som lider av det.

Även enklare behandlingsmetoder finns. Det kan vara aktuellt om man inte lider särskilt mycket av det – kanske har man lindriga symptom – men ändå vill minska det lite. Det kan till exempel göras genom att undvika åtsittande skor, strumpor och kläder. Populärt är att använda sig av en stödstrumpa, som genom att ge ett jämnt tryck på benet kan minska svullnad.

Även om lämpliga, moderna behandlingsmetoder också finns, är det givetvis alltid av intresse att istället förebygga problemet.

Det är inte farligt

Åderbråck är inte livsfarligt i sig, men det kan däremot påverka livskvaliteten på ett negativt sätt. Det är ingen som dör av det som primär orsak, och det ger till exempel inga farliga blodproppar som en del kan oroa sig för. Med det sagt kan man alltså må bättre efter att ha blivit av med det, eftersom dess symptom kan påverka en negativt såväl estetiskt som praktiskt.

Så kan västeråsare få hemstädning

22 apr 2019

Den som bor i Västerås kan verkligen få hjälp med olika slag av hushållsnära tjänster, om man vill det. Här finns ett 10-tal hemstädningsföretag, barnpassningsföretag och tvättbolag – alla som erbjuder sina tjänster hemma hos västeråsarna. Så känner man, att man inte hinner med alla de där sysslorna som man egentligen känner att man borde hinna med, men av olika anledningar inte hinner med, så kan man anlita något av dessa bolag och få sysslorna utförda ändå, trots att man kanske har fullt upp på jobbet och liknande. 

Så går det till att anlita hemstädning

Om man tar kontakt med ett av de många städbolag som erbjuder hemstädning i Västerås, kan man be om offert och referens. Är man av den mer oroliga sorten, kan man till och med be om att få se ett registerutdrag från polisen. Ber man om det, kan man ta reda på om personen som ska komma hem till en, är dömd för något brott, antingen böter eller fängelse. Andra saker som man kan göra är att kolla upp referenser om bolaget. De säger en hel del om hur de bemöter sina kunder, om de är noggranna med sitt arbete och i allmänhet hur städbolaget är när de arbetar i sina kunders hem.

De kommer hem för ett första möte

Först kommer de hem till en, både för att de ska kunna få en uppfattning om hur stor bostaden är, och hur omfattande deras arbete kommer att bli, och för att du som kund, ska kunna lära känna dem som ska komma hem och städa hemma hos dig. När det känns bra, både för dem som städbolag, och för dig som kund, skriver ni sedan avtal. Det är för att det inte ska bli missförstånd mellan städbolaget och dig. Har man ett avtal, så slipper man missförstånd och tjafs om småsaker. I avtalet ska det stå vad städningen kostar, vilka arbetsuppgifter som ska ingå och ungefär hur lång tid det kommer att ta, hur ni ska komma i kontakt med varandra och ganska exakt vad som ska ingå i städningen.

Kontrollera att de har F-skattsedel

För dig som kund, är det viktigt att kontrollera att de har F-skattsedel. Utan en sådan kan du inte dra av på skatten på Rut-avdraget. Utan den hamnar du att bli deras arbetsgivare, och kan behöva betala arbetstgivaravgiftger för den som kommer hem till dig, vilket de flesta vill slippa. Det är viktigt att städbolaget har F-skattsedel och betalar in egna skatter och avgifter som andra företag.

Så fungerar ”Installerat & Klart” inom badrumsmöbler

6 apr 2019

När badrumsrenoveringenbadrum genomförs är det mycket vanligt att både toalett, badkar, duschkabin, skåp och andra badrumsmöbler byts ut. Allt för att skapa en ny och fräsch känsla. Men att installera en toalett eller sätta upp ett badrumsskåp på en vägg med kakel är inte helt lätt. Då kan ”Installerat & Klart” vara ett smidigt alternativ.

Även om tjänsten har olika namn hos olika företag så är det en smidig tjänst för dig som vill ha allt klart på en gång. Här presenteras tjänsten utifrån hur den presenteras av ett företag i Stockholm:

Välj produkt

Gå in på hemsidan eller besök en av de butiker som finns i Stockholm för att välja ut vilka badrumsmöbler som önskas. Många väljer att åka till butikerna eftersom de vill känna, mäta och få en känsla för hur badrumsmöblerna ser ut ”i verkligheten”

Hemleverans

Beställ tjänsten ”Installerat & Klart” i butiken och kolla vilka tider och dagar som hemleverans kan ordnas. Detta ingår i det fasta priset som denna tjänst kostar. Detta så länge som hemleveransen är inom Stockholm. Önskas leverans längre bort uppkommer en extra kostnad.

Borttagning och Installation

De badrumsmöbler som har beställts levereras alltså till hemmet i ett första steg. Samma dag, eller inom någon dag, kommer en hantverkare ut för att montera dessa. Det behöver alltså inte vara samma personal som transporterar som sedan monterar.

Det första som sker är att de gamla badrumsmöblerna monteras bort. Därefter kan de nya installeras.

Vid installation kan det ibland behövas vissa installationsmaterial. Det kan vara allt från lister och skruvar till silikon. Även detta ingår alltså i priset. Självklart utförs arbetet alltid av certifierade hantverkare.

Bortforsling och deponi

Sista steget är att de gamla badrumsmöblerna bortforslas. Man slipper därmed själv montera ner möblerna och köra dem till återvinningsstationen. I detta fall sköter företaget hela denna process. De monterar och transporterar.

Vad kostar det?

Kostnaden för denna service kan variera en hel del. En del företag har fast pris oavsett vilken badrumsmöbel eller vitvara som köps in. Det spelar därmed ingen roll om det är ett badrumsskåp, en kyl eller en diskmaskin. Det är samma pris för hela tjänsten ändå.

Andra tar olika betalt beroende på vad som ska monteras. Ett större företag i Stockholm tar exempelvis ca 600 kr för montering av en badrumsspegel, ca 1500 kr för ett badrumsskåp och ca 1200 kr vid byte av en badkarsblandare. Hoganashuset.se/ har ett brett utbud badrumsmöbler. 

Utbilda dig till frisör på Skärgårdsgymnasiet

8 mar 2019

frisör

På Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga finns Hantverksprogrammet där eleverna väljer inriktning mot det hantverk man är intresserad av. Detta mellan Stylist, Hudvård eller Frisör. Om du bor i Åkersberga är därmed Skärgårdsgymnasiet ett givet val om du vill utbilda dig till frisör.

Om utbildningen

Samtliga hantverksprogram på skolan är av praktisk karaktär. Här varvas teori och praktik men man värdesätter den praktiska delen extra högt vilket betyder att eleverna får jobba en stor del praktiskt för att lära sig yrket på detta sätt. Inom utbildningen är det därför alltid minst 15 veckors praktik. Det är då praktik hos någon frisör i Åkersberga. I vissa fall kan det även gå att få praktik i annan stad om det är praktiskt genomförbart.

Utöver att lära sig klippning, färgning och olika behandlingar lägger man även stor vikt vid kundbemötande. Frisör är ett tjänsteyrke där kontakten med kunderna är otroligt viktigt för att kunna få långsiktiga kundrelationer.

Mycket nöjda elever

I en presentationsfilm av frisörutbildningen nämns att 9 av 10 av de elever som gått här varit ”mycket nöjda” med valet av skola. Man har därmed hittat en inriktning som både är attraktiv för eleverna och ger dem den grundläggande kunskapen som behövs för att komma ut på arbetsmarknaden.

Läs mer om utbildningen på Skargards.se – Utbildningar - Frisör

Om Skärgårdsgymnasiet

Skärgårdsskolan är en gymnasieskola i Åkersberga som grundades 2008. De som då var med och startade upp skolan var ett par lärare som tidigare jobbat på Röllingby Gymnasium. Redan från start valde man att ha en tydlig praktisk inriktning. Men då fanns det enbart tre inriktningar dvs. Hantverk (frisör), Bygg samt El. Idag har skolan vuxit och har betydligt fler inriktningar att välja på.

På dess hemsida presenteras skolan med en vision om att alla elever som gått på gymnasiet ska vara ”anställningsbara efter sina studier”. Det kan man även bli med praktiska utbildningar där praktiken är en stor nyckel till kommande anställning. Under praktiken får eleverna jobba med de praktiska kunskaperna, möta kunder och skapa kontakter i näringslivet.

Praktiktiden är något som skolan aktivt jobbar med och det är även en del av deras vision att öka ungdomarnas engagemang under denna tid. Detta då de allra flesta vuxna vet att kontakter och erfarenhet är extremt viktigt i arbetslivet. Det gäller även att ungdomarna har med sig det tänket och ser praktiken som nyckeln till frisöryrket.

Nästa steg är att ta praktik hos någon lokal frisör, varför inte hos hairbyzara.se en allt populärare frisör i Åkersberga. 

 

Så är det att söka jobb som städare

5 mar 2019

Har du jobbat med städning tidigare eller söker du städjobb som ditt första jobb? Kanske har du lång erfarenhet av att städa i offentliga lokaler men söker nu någon annan inriktning så som kontorsstädning eller kanske hemstädning. Här söker du jobben:

Här hittas flest annonser – Arbetsförmedlingen

På Arbetsförmedlingens hemsida finns tjänsten ”Platsbanken”. Här går det att söka efter specifika yrken inom valda områden. Om du exempelvis bor i Uppsala och vill jobba med kontorsstädning använder du sökfunktionen för att hitta detta. När du börjar skriva ”kontorss…”kommer ”kontorsstädare” upp som förslag. Detta är en mycket bra funktion som gör att man snabbt hittar det yrke som är inlagt i tjänsten.På samma sätt hittas snabbt gällande stad. När du skrivit in ”upp” visas fyra olika alternativ där Uppsala är ett och Uppsala län är ett annat. Därmed kan du avgöra om du vill jobba enbart inom just denna stad eller om du kan tänka dig pendla en del inom området.

Annonser i tidning och internet

Om det inte finns några annonser som matchar din sökning kommer denna information att visas. Men det betyder inte per automatik att det inte finns jobb att söka. Det som krävs är däremot en något bredare sökning. Under rutan där du angett ”kontorsstädning” visas relaterade yrken. Yrken där kontorsstädning kan ingå men där även andra arbetsuppgifter finns. I detta fall var det Städare/Lokalvårdare, Hotellstädare samt Arbetsledare inom branschen. Bland dessa bör ”Städare” vara mest relevant men fundera även över om exempelvis hotellstädare kan vara ett alternativ. I detta exempel väljs ”Städare” och nu presenteras 12 jobbannonser inom Uppsala där man eftersöker personal inom städsektorn.

Hitta rätt sökord

Genom att titta på rubrikerna kan man snabbt se vilka som är mest relevanta. En del handlar om hemstädning och är det kontorsstädning som du söker är det en stor skillnad. Samtidigt annonserar en del företag mot ”Serviceassistans inom lokalvård”. Detta kan alltså vara inom lokaler, kontor och offentliga byggnader. Det man alltså måste tänka på är att städföretagen kan använda olika ord och namn på de tjänster de erbjuder. På detta sätt blir det inte helt lätt att hitta rätt exakt på en gång. Man kan behöva bredda sin sökning för att därefter se på annonserna som ligger ute. Samtidigt kan en bredare sökning göra att man får upp ögonen för andra relaterade arbetsuppgifter. Söker du jobb inom kontorsstädning kanske du även kan vara intresserad av trappstädning eller lokalvård. Kanske är det i alla fall ett första steg för att sedan nå det yrke som eftertraktas. Läs mer här om en städfirma som utför kontorsstädning i Uppsala på: kontorsstädninguppsala.nu

Så kan du vara miljövänlig som villaägare

5 feb 2019

Som husägare är det faktiskt en hel del som man kan göra, som är mer miljövänligt än annat. Den gångna sommaren har för många varit en ögonöppnare om att klimatet håller på att förändras. Oberoende vad förändringarna beror på, är det trots allt en teoretisk omöjlighet att tänka sig att jordens resurser ska kunna räcka till för den allt större befolkningsmängden som vi ser. Så många människor som vi är just nu, har vi av förklarliga skäl aldrig varit förut. Så många som ska dela på de begränsade resurser som jorden förser oss med, har vi aldrig varit förut, vilket ställer krav på oss, människor, som aldrig förut. Det gör att vi alla måste tänka om, på vilka sätt som vi kan spara på energitillförseln och komma ur beroendet av fossila bränslen som åstadkomma fler växthusgaser. Då finns det några bra knep som alla villaägare kan göra. Här tar vi upp några av dem.

1. Skaffa solceller och bli egna elproducenter

Bland det allra mest kostnadseffektiva och kloka som vi som elkonsumenter kan göra är att skaffa oss solceller och bli våra egna elproducenter. Det kostar en del att bli miljövänlig villaägare, men det som vi investerar i miljövänliga solceller har på sikt så pass miljövänliga konsekvenser att det lönar sig, inte bara för dig som villaägare, utan för resten av samhället och människosläktet. Här önskar vi att alla kunde bli miljövänliga elkonsumenter och kunde tillgodogöra sig miljövänlig el på samma sätt.

2. Skaffa bergvärme och få ner uppvärmningskostnader

På samma sätt är bergvärme lika miljövänligt som att skaffa sig solceller för elkonsumtionen, men när det kommer till att värma upp våra hem. Det är dock något begränsat att kunna tillgodogröa sig bergvärme som villaägare. Det är inte alla som bor nära berg som lämpar sig för bergävärme. Däremot är det en bra sak att ta reda på om det går, eller inte. Finns det minsta lilla chans, är det ändå värt chansen, då fördelarna är så pass stora och överskuggar nackdelarna. Det man dessutom måste ha i tankarna är att kostnaderna sänks med tiden rejält med bergvärme. Ju längre tid som går, desto mer lönar sig investeringen i bergvärme. Som villaägare gäller det också att tänka framåt, och att en villa med bergvärme kommer att bli så mycekt mer värd än utan bergvärme.

3. Renovera mera hemma

Den sista aspekten som vi vill ta upp här är att renovera mera, än att konsumera. Vi river väldigt gärna ut allt som är gammalt och installerar nytt, men i längden är det trots allt ohållbart. Då är det viktigare att återanvända, renovera och använda det vi redan har. Här tänker vi både på fönsterrenovering, takrenovering och till exempel golvslipning. Här kan du läsa mer om hur du kan få tag i golvslipning i Stockholm.

När du vill ha marmorskivor hemma i Stockholm

29 jan 2019

Önskar du dig riktigt snygga och eleganta stenmaterial i ditt kök? Bland det mest eleganta som du kan tänka dig, anser vi är marmorskivor som du kan lägga, både på golvet, om du så önskar, klä väggarna med, framför allt invid diskbänk, på diskbänk och som arbetsbänk. En marmorskiva kan du få i nästan vilken färg som helst. Du kan få den ljus och klassiskt vit, men även så mörk som du önskar den. 

Historien om marmorskivorna

Marmorstenarna får sitt ljusa utseende av det kalkspat som den består av. Den har en fin- eller en storkornig yta. Den bildas av kalksten som har pressats så hårt att den kemiska sammansättningen har förändrats. Marmorn som inredningsmaterial har funnits nästan lika länge som människan har byggt sina hem. Redan romarna i Romarriket använde sig av marmor när de byggde sina termer (varmvattensbad). Den mesta marmorn är också från Italien. Enda nackdelen med marmor är att det är en ganska kalla och hård stenmaterial. Det är inte som kalksten som är på ett anant sätt och som kan gå i bitar och är inte lika hållbart osm andra stenmaterial.

Marmor – mycket snyggt material i inredning

Av den anledningen är stenskivor som du klär väggar eller lägger golv av, mycket hållbart. Det ska mycket till innan marmor går sönder. Marmor har också en mycket stilren yta och gör sig mycekt snyggt när man en gång har slipat det till rena bänkskivor i kök elelr badrum. Vill du inreda med marmor, kan du få tag i det i Stockholm. Varför inte beställa ett till din arbets- och diskbänk i ditt kök? Är marmor ett nytt material för dig, är det bra att prova på en ganska liten yta om du önskar bekanta dig med marmor som byggmaterial. Tycker du sedan om marmorn, kan du gå vidare och bygga vidare på det.

Marmor kan du få i nästan vilken nyans som helst

Vill du ha en ljus marmor, eller en mörk? Det är du som välkjer vad som passar bäst i just ditt kök. Eller varför inte i ditt badrum? Det är ju så trendigt att inreda med marmorskiva i badrum och ovanpå det placera handfat i porslin eller sten. Om du gillar marmor kan du alltid lägga golvet med marmor. Då får du ett mycket hållbart golv, som är svårslaget och grannarna kommer att bli gröna av avund. Här kan du läsa mer om hur du kan få tag i marmorskivor i Stockholm på: https://www.lapital.se.

Vad gör samhället om våld förekommer i familjer?

21 jan 2019

Förekommer det våld i familjen och det är bevisat, på så sätt att till exempeln polisen har gripit in och det har förekommit våld precis när polisen är på plats så att polisen mer eller mindre ä vittne till våldet som har ägt rum i en familj, och skador är dokumenterade av läkare och barnläkare till exempel, då brukar socialtjänsten kunna hjälpa till så att mamman och barnen kan få bo på skyddat boende, som socialtjänsten betalar men inte driver själva, utan drivs av ideella krafter. Däremot brukar inte socialtjänsten ingrip om barnet ska umgås med sin pappa, trots att pappan bevisligen har varit våldsam. Det gör att många barn är tvungna att umgås med en våldsam pappa.

Vad kan man göra om ena föräldern är våldsam?

Det bästa man kan göra om en av föräldrarna är våldsam är att skaffa sig världens bästa advokat. Sedan inleda en vårdnadstvist där man försöker skydda sitt barn via lagens väg, och att få en tingsrätt att förstå att den andra föräldern är våldsam och på vilket sätt barnet bör skyddas mot våldet. Är det en riktigt duktig advokat lyckas han, eller hon övertyga rätten om att barnet behöver skydd. Går det inte den lagliga vägen via en vårdnadstvist, kan den andra föräldern försöka förmå socialtjänsten att skydda barnet mot den förälder som är våldsam. Socialtjänsten kan försöka få den som är våldsam att frivilligt gå med på att låta barnet bo hos den andra föräldern, och frivilligt gå med på att träffa barnet, till exempel i sällskap med någon från socialtjänsten. Men att tvinga någon att göra som socialtjänsten vill, eller som den andra föräldern vill, det går inte.

Rätt advokat kan avgöra om du kan skydda ditt barn 

Har du bara rätt advokat kan det betyda skillnaden mellan att kunna skydda ditt barn och inte kunna det. Det kan innebära skillnaden mellan om ditt barn får växa upp i fred eller måste växa upp med våld. Det som en advokat kan göra innebär stora skillnader för barn om barnet har en våldsam förälder. På andra sätt är det nästan omöjligt att skydda barn. Som privatperson på egen hand är det så gott som omöjligt. Juridiken är så pass sträng och tvingar de flesta barn att antingen bo med eller umgås med en förälder, trots att hon, eller han är våldsam. Det är därför som rätt och kompetent advokat är så viktigt. Läs mer här om både gemensam och enskild vårdnad och hur du kan anlita en duktig advokat.

Så mycket kostar bränder världen över

14 jan 2019

Många är de som oroar sig för de bränder som har rasat över världen under de senaste åren. Varje sommar har det alltid skett en och annan skogsbrand, även i Sverige. Förra året var inget undantag, och vi inser att det är mycket känsligt detta med bränder. Det verkar ju inte spela någon roll hur försiktiga vi är. Alla är ju bevisligen inte lika försiktiga med bränder. Svenska myndigheter försökte förhindra brandspridning genom att förbjuda grillning. Nu vet vi ju inte om det var någon som råkade grilla i skogen och att det skulle ha varit orsaken till den stora skogsbrand som härjade i området kring Ljusdal, eller på andra håll i världen. Men de flesta inser att vi kommer att behöva vara mycket mer försiktiga med både grillning och cigarettrökning i fortsättningen. För att vi ska förstå vidden av detta, bör man kanske uttrycka sig i statistik och kostnader. Därför redovisar vi här vad det har kostat att det brinner på olika håll i världen.

Bränder kostar både material och människoliv

Även om bränderna kostar en del i form av kostnader för hus och hem som brinner upp, är det trots det inte alls så mycket som när människoliv går till spillo. Under millenniets början var vi människor 6,3 miljarder, och mellan 7-8 miljoner bränder tog mellan 70.000-80.000 människoliv. Av dessa berodde majoriteten på bränder i byggnader. Bara i Europa låg antalet dödsfall på grund av brandolyckor på 30.000 per år. När det kommer till skador som påverkade industribyggnader, eller fastigheter, var kostnaderna så stora som 275 miljoner pund vilket motsvarar drygt 3 milijarder svenska kronor, och i USA kostade skadorna på egendom på grund av bränder året 2001, över 10 miljarder dollar, ungefär 95 miljarder svenska kronor. Och under de senaste åren har antalet bränder ökat runt om i världen. Varje år är det flera länder som drabbas av omfattande skogsbränder. Och antalet bränder lär tyvärr öka.

Se till att förhindra bränder i ditt hem

Som villaägare kan du göra en hel del för att förhindra bränder i ditt hem. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Ofta är det svårt att påverka vad andra gör, då är det lättare att påverka det egna hemmet. Bor du i lägenhet eller villa kan du alltid se till så att inredningen är brandsäker. Du vet väl att det både finns brandskyddande tapeter och målarfärg som du kan använda, till exempel i köket, där risken för brand kanske är som störst. Har du en öppen spis i vardagsrummet, kan du även inreda med sådana brandskyddande inredning där. Läs mer här om brandtätning i Stockholm.

Ta en charter till Tunisien

8 jan 2019

Har du fastnat i vardagens måsten och kampen att få ihop livspusslet? Känslan att längta bort för att vila upp sig, njuta av ledigheten och få lite distans till livet här hemma. För att inte tala om kylan på vinterhalvåret i Sverige och alla tjocka ytterkläder, vantar och mössor man måste ha på sig. Men att åka till Thailand är ganska dyrt md lång restid, och Europa är ju kallt på vår vinter.

Tänk dig att göra en resa till Tunisien och värmen någon vecka och bara njuta av livet. Det är betydligt billigare än Thailandsresan och du är där på under fyra timmar. 

I exotiska Tunisien kan du njuta av värmen och låta dig hänföras av den nordafrikanska kulturen och maten.

Charterresan till Tunisien erbjuder tre resmål, sol- och badorten Sousse, moderna och lyxigare Hammamet och det lugnare något Monastir. 

En blandning av Medelhavet och Afrika 

Där Medelhavet slutar börjar Tunisien och du är helt plötsligt i en ny spännande världsdel. Låt dig hänföras av ökenlandet i norra afrika med fantastisk kultur, spännande mat och milslånga stränder som räknas som nordafrikas absolut finaste.

Svenska kronan gör det fördelaktigt att shoppa, framför allt i någon av alla basarerna som finns överallt. Glöm inte att pruta och du kommer garanterat göra riktiga klipp på till exempel kläder, skor och keramik.

Men det är en upplevelse att bara besöka en basar, då du får känslan att förflyttas i tiden och får ta del av alla vackra spännande varor som säljs och låta näsan fyllas med alla härliga dofter. Och glöm inte att stanna till och följa lokalbornas uppvisning i prutning!

Spännande matkultur

Älskar du mat och att prova nya smaker kommer du att trivas i Tunisien och dess matkultur. Det tunisiska köket har mycket gamla anor och är en blandning av afrikansk och sydeuropeisk mat.

Här finns det gott om härliga fisk- och skaldjurrätter till, med våra mått mätt, billiga priser. Prova också någon läcker kött- eller korvgryta, ofta med kryddblandningen "tabil" som innehåller vitlök, cayenne, kummin och koriander. 

På restaurangen ska du ta in Harissa som är en fantastisk sås där du dippar färskt bröd. Starkt och gott! 

Den tunisiska kulturen

Det finns massor med sevärdheter att besöka under resan till Tunisien. I till exempel Dougga och Bulla Regia hittar du välbevarade romerska lämningar. Sahara är verkligen värt ett besök, dock kräver det två dagar p.g.a. avståndet. Där kan du besöka spännande Berberna och saltsjön mitt i Saharaöknen vid Douz. Det finns många företag där du kan boka olika utflykter hos, men föredrar du att resa på egen hand kan du ta tåget till konstnärsbyn Sidi Bou Said eller besöka ruinerna efter staden Kartago. 

Så fungerar både elbil och att ladda den hemma

20 dec 2018

Funderar du på att byta till en elbil eller en hybridbil? Att byta till en elbil är verkligen att stiga in i framtiden och bli en del av lösningen på det faktum att vi, människor har påverkat jorden och sugit ut de resurser som finns i vår planet. Utan jorden, lever vi inte längre. Vi är helt beroende av vad jorden kan frambringa. Utan jorden och det som vi kan få av den i form av vatten och syre, dör vi. Då hjälper det inte hur mycket pengar vi än har på kontot. Därför är övergången till en elbil bland det absolut viktigaste som vi har.

En elbil kräver laddning av bilbatteriet

En elbil, fungerar ju som en vanlig bil. Skillnaden är den att vi inte behöver bensin för att starta bilen, eller för att köra den. I stället behöver vi ett fulladdat batteri. Och för att kunna ladda bilbatteriet krävs det att man har antingen en laddstation där man kan ladda bilen någonstans nära sitt hem, eller ännu bättre; har en laddstation för sin elbil i Stockholm, i sitt hem till exempel.

Som det är just nu, kan man faktiskt ladda sitt bilbatteri i ett vanligt eluttag där hemma, men det är inte särskilt säkert. Om sladden till bilen skulle vara ansluten på felaktigt sätt, kan det hända en olycka i hemmet, men en laddbox gör laddningen av bilbatteriet så mycket bättre.

Så går det till att installera en laddbox

När man ska ladda bilbatteriet är det bästa om man kan göra det medan man sover och ändå inte gör något annat. Gör man det när man sover, behöver man inte oroa sig över att batteriladdningen avbryts. Har du då installerat en laddstation, laddbox eller en laddbstolpe i ditt hem, vet du att laddningen av bilbatteriet sker på ett säkert sätt. För att installera detta har Naturvårdsverket en möjlighet att ge bidrag, upp till 50 procent av kostnaden för inköp och installation, som mest 10.000 kronor.

Anlita en erfaren elektriker för installationen

Ska man installera en laddstation, laddbox, laddstolpe hemma hos sig, bör man alltid anlita en elektriker som kommer och gör det på rätt sätt. Om du gör så, slipper du åka runt och leta efter en laddstolpe för att ladda ditt bilbatteri. Om du laddar bitt bilbatteri hemma, blir det bra mycket mer kostnadseffektivt att ha elbilen. Det som ska göra underverk för miljön är ju inte bara att skaffa elbil, utan att ställa om till att utnyttja endast miljövänlig och förnyelsebar energi.

När orden tryter i argumentationen

6 dec 2018

Har du känt det någon gång? Att du håller på att koka över – av ilska, glädje, överraskning, entusiasm, det är mest känslor åt alla håll och du bara måste argumentera för din sak, men hittar inte orden? Då finns det hjälp för just dig. Vi skulle alla behöva lära oss mer av god argumentationsteknik och fler ord som kan drämma till ens verbala kombattant så att hen (hon eller han) bara tystnar och håller med dig. Önskar du inte dig att du hade orden till hands, just när du behöver dem som bäst?

Man kan faktiskt blir en bättre debattör

Det går att bli bättre på att argumentera. Man kan lära upp den förmågan. Och tro mig, vi kvinnor behöver dem verkligen. Vi behöver mer än andra kunna stå på oss, inte ge efter för människor som försöker prata omkull en.

Det kan vara i säljmöte, som du har med sin kund. Då kankse personen pratar omkull dig och efteråt inser du att du lät dig övertalas och hade du haft lite träning på det där, så hade du säkert lyckats med att få henne, eller honom att inse varför hen skulle köpa det som ni diskuterade.

Det kan vara tillsammans med barnen som man behöver kunna förklara (tålmodigt) varför de ska göra som du säger och inte som de själva tycker.

Det kan vara i lönesamtalet med din chef om varför du ska ha en högre lön. Alla kan vi behöva vässa de där argumenten och träna oss på att motivera bättre, argumentera så att det du vill ha sagt kommer fram och att det blir tydligt varför just din ståndpunkt är den rätta.

Så blir du bättre på argumentation och retorik

Varför inte gå en retorikkurs? Man kan faktiskt det. Se det som en investering för dig själv och för ditt liv. Att lära sig argumentation handlar inte bara om att den andra ska lyssna på dig – givetvis är det ju det som det handlar om – men för att du ska bli bra på att argumentera, är det lika viktigt att du lyssnar på vad den andra säger och vända det som den säger till din fördel. Det handlar inte om manipulation, men om retorik. Att kunna formulera sig så att andra lyssnar på dig. Och det är mycekt värt, både inför säljmötet, med dina egna barn och inför lönesamtalet med chefen. Här kan du läsa mer om retorikkurser.

← Äldre inlägg